اردوهاي ورزشي

اردوهای ورزشی2016-10-30T14:29:16+03:30

هتل آكادمي فوتبال آزادي

بهترين انتخاب براي اردوهاي ورزشي هتل آكادمي مي باشد. از آنجا كه اين هتل دقيقا براي همين منظور ساخته شده است. با توجه به فضاي هتل امكان اجاره اختصاصي براي تيم ها وجود دارد كه در اين صورت كل تمركز تيم بر روي تمرينات خواهد بود.

هتل آكادمي در جوار دو زمين چمن طبيعي و مصنوعي قرار دارد. همچنين با توجه به مكان هتل كه درون مجموعه ورزشي آزادي است مي توان از تمامي امكانات، بهره برد.

هم اكنون رزرو فرماييد

goldemArm02

دسترسي به امكانات هتل المپيك امكان پذير است.

در رستوارن هتل آكادمي

غذاهاي ويژه براي تيم شما