همایش ها و جلسات

همایش ها و جلسات2016-10-30T14:22:10+03:30

تمامی امکانات برگزاری همایش

سالن آمفی تئاتر

 • ظرفیت 120 تا 150 نفر
 • سیستم صوتی
 • ویدئو پروژکتور
 • پرده نمایش
 • دوربین فیلم برداری داخل سالن

آموزش یا برگزاری جلسات در هتل آکادمی

سالن جلسات و کلاس

سالن جلسات

 • گنجایش چیدمان سینمایی 80 نفر
 • گنجایش چیدمان کلاسی 60 نفر
 • گنجایش چیدمان U شکل 50 نفر
 • ویدئو پروژکتور
 • پرده نمایش

کلاس شماره 2

 • گنجایش چیدمان سینمایی 40 نفر
 • گنجایش چیدمان کلاسی 30 نفر
 • گنجایش چیدمان U شکل 15 نفر
 • ویدئو پروژکتور
 • پرده نمایش

کلاس شماره 3

 • گنجایش چیدمان سینمایی 40 نفر
 • گنجایش چیدمان کلاسی 30 نفر
 • گنجایش چیدمان U شکل 15 نفر
 • ویدئو پروژکتور
 • پرده نمایش

امروز با ما تماس بگیرید تا

همایش یا جلسه خود را رزرو نمایید

رزرو